20.02.2009

Plecionkarstwo - sznurki, sznurówki, tasiemki

(dla początkujących).



Do wykonania podstawowych prac plecionkarskich potrzebne jest sporo przędzy lub grubych nici bądź sznurka.
Miejsce pracy to wygodne siedzisko (plecenie trwa czasem dość długo) i dobrze zamocowany haczyk na wprost siedziska na wysokości kolan.
Rozpoczynamy pracę zaczepiając sznurki o haczyk, a w marę przybywania plecionki zawiązujemy ją na haczyku.
Najprostsze plecionki wykonuje się z trzech i czterech sznurków.


Warkoczowe.

Najpowszechniej znany jest warkocz i podobne mu oparte na tej samej zasadzie plecenia.

Warkocz z trzech sznurków wykonuje się następująco (fot. 1.): skrajny sznurek przekładamy do środka stale nad poprzednim (lub pod), na przemian z lewej i prawej strony.

Tym samym sposobem możemy pleść z każdej nieparzystej ilości sznurków (np. pięciu) (fot. 2.).







Poczwórne.

Z czterech sznurków można, w zależności od sposobu przekładania, wykonać plecionkę płaską (tasiemkę) (fot. 3.) lub kwadratową (sznurek) (fot. 4.).










Wzmocnione.


Dublując lub potrajając każdy z użytych sznurków uzyskujemy plecionkę grubszą lub szerszą, a tym samym bardziej wytrzymałą.

Szerokie i mocne paski wykonuje się poprzez zwiększenie ilości sznurków, bądź zwiększenie ich grubości.








Ścisłe.

Przekręcając sznurki w trakcie przekładania do środka uzyskujemy plecionkę ścisłą. Jest ona węższa, mniej elastyczna i bardziej przypomina linkę.











Przeplot (strzałka)

Taśmę przeplataną wykonuje się z minimalnie czterech lub z dowolnej większej ilości sznurków.

Zwiększenie ilości powyżej czterech jest uzasadnione tylko w przypadku wykonywania taśmy wielokolorowej.

Tym sposobem wykonana taśma odznacza się bardzo wysoką wytrzymałością na zerwanie, małą rozciągliwością oraz dużą odpornością na skręcanie ( idealna na sznurówki ).

Plecenie wykonuje się w ten sposób, że na przemian z jednej i drugiej strony skrajny sznurek przekłada się od góry do środka.





Witold Łuczyński

( wszelkie pytania można kierować na adres: luczynski.witold@neostrada.pl )



Powrót do strony głównej